Κατασκευή τοιχίου με Πέτρα στην Κέρκυρα

Κατασκευή τοιχίου με πέτρα στην Κέρκυρα.