Ανακαίνιση Βίλλας

Ανακαίνιση βίλλας 1η φάση των εργασιών κατεδαφίσεις