Κατασκευή δεξαμενής στην Κέρκυρα

Κατασκευή δεξαμενής στην Κέρκυρα.