Περίφραξη οικίας στην Κέρκυρα

Περίφραξη οικίας στην Κέρκυρα.