Κατασκευή τσιμεντοκονίας και μόνωση με επαλειφόμενο αμμοκονίαμα

Κατασκευή τσιμεντοκονίας με άμμο ποταμίσια. Μόνωση με επαλειφόμενο αμμοκονίαμα

Κατασκευή τσιμεντοκονίας με άμμο ποταμίσια - τσιμέντο και πρόσμικτα βελτιωτικα.
Μόνωση με επαλειφόμενο αμμοκονίαμα: Βάψιμο με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα στεγανοποίησης χωρίς διαλύτες, Μίγμα καθαρών ασφαλτικών, γαλακτοματοποιητικών ρητινών και ειδικών ελαστομερών πολυμερών το οποίο μετά την εξάτμιση του μέσου διασποράς σχηματίζει ένα ενιαίο στεγανωτικό υμένα με εξαιρετική ελαστικότητα και αντοχή στην υγρασία.