Επένδυση εσωτερικού τοίχου στην Κέρκυρα

Επένδυση εσωτερικού τοίχου στην Κέρκυρα με χειροποίητα τεχνητά πετρώματα.

Επένδυση εσωτερικού τοίχου στην Κέρκυρα.